Artikler

Artikler

Klubben for Den Hellige Birma har fået lov at bringe disse artikler, diasshows m.m af forfatteren.

Blodtypetest via DNA

Skrevet af Allan HarrebyDen Hellige Birma er en af de katteracer, hvor man kan støde på flere blodtyper. De fleste birmaer i avlen i dag har blodtype A, men man ser også katte med blodtype B.


Hvis man er uheldig, så kan det få fatale konsekvenser for nyfødte killinger, der simpelthen dør mellem hænderne på én, hvis killingerne først har diet ved deres mor, fra de er født og op til 16 timer efter fødslen. Så hvis man har den mindste tvivl, om hvilken blodtype ens avlskat har, så få det testet.


Fænomenet hedder Neonatal Isoerythrolysis, men omtales ofte som NI. Man kan med stor fordel ”google” sig til disse informationer for at få en mere grundig forklaring på dette fænomen. NI. behøver ikke at være et ”problem”, hvis en af kattene er blodtype A, og den anden er blodtype B, men det kommer an på, hvem af forældrene der er det. Såfremt hunkatten er blodtype B, så skal man være meget opmærksom, men hvis hankatten er B og hunkatten er A så vil alle killingerne være blodtype Ab men ”opføre” sig som A da blodtype A er dominant over b. Man kan groft sagt sige, at hvis hunkat og killinger har forskellige blodtyper, så er der stor risiko for NI. Der er dog nogle flere nuancer af denne sag, hvis A katte er bærer af b, men prøv at konsultere klubbens hjemmeside:

  

for at få en mere grundig og fyldestgørende forklaring.


 


Jeg vil gerne her stærkt opfordre til, at man selv undersøger dette grundigt inden, man kaster sig ud i opdræt med forskellige blodtyper, da det kan have meget ulykkelige konsekvenser, hvis det går galt.


 


Denne artikel er på ingen måde tiltænkt en større udredning af blodtypeproblematikken omkring NI., men sigter mere på at give en lille vejledning i brugen af alternative måder at få sine katte blodtype testet.


Hvis man får denne blodtype test taget hos sin dyrlæge, så vil det medføre, at der skal tages en blodprøve. Dette kan sommetider være en stressende affære, for en lille killing der bliver testet, inden den kan forlade sin opdrætter med status som avlskat. Problemet kan være, at det er svært at få de mængder blod, der skal bruges til sådan en test, når katten ikke er mere end 10-12 uger gammel. Samtidig skal det økonomiske aspekt også tages i betragtning, da det ofte vil koste en konsultation, materialer og laboratorietest.


 


Alternativet hedder Veterinary Genetics Laboratory (herefter VGL) Her foretager man blandt andet blodtypetest på katte ved hjælp af ”swap” metoden, som man kender fra det retsmedicinske miljø. Man tager et skrab fra munden med en vatpind, og klarlægger derefter en DNA-profil for det testede individ. Selve det at tage prøven er hurtigt overstået, og for en killing vil det blive opfattet som en leg, hvis man endelig kan få lov til at bide i noget, uden at der bliver sagt ’fy’. Hvis man er ferm til det, så kan testen tages mens killingen sover, og uden at den registrerer, at der er sket noget. Samtidig er økonomien på plads, da en test kun koster 40 US $, og det giver med dagens $ kurs en pris omkring de 200 kr. Hele testen foretages hjemme i vante omgivelser for katten og af én selv. Det eneste man skal bruge, er et par vatpinde, resten foregår via Internettet.


  VGL har en hjemmeside                                                                                   

hvor man som det første skal oprette sig som bruger. Her vælger man ’Create Account’ under New Customer? VGL beder i den forbindelse om navn, e-mail adresse og telefonnummer. Når disse er indtastet og du accepterer, vil der blive sendt en aktiverings e-mail til den e-mail adresse, du har opgivet.


Hjemmesiden er på engelsk, men skulle man være mere ferm til spansk eller tysk, så er det også en mulighed.
For at påbegynde en test, logger man på med brugernavn (e-mail adresse) samt password. Herefter vælger man ’cat test’, og derefter ’Bloodgroup test’. Øverst oppe på siden er der et link til ’More information’, hvor man alt efter lyst kan læse mere om testen. Skulle man have brug for det, kan der også testes for, om katten er bærer af Agouti (tabby), fortynding eller choko under ’coat color test’. Hver af disse tests koster 40$, men tager man dem alle, kan man få dem for 60$. Alle kattens data kan nu indtastes. Det er ikke, fra min side, klarlagt hvor meget disse informationer bruges af VGL, men testen går igennem selv med sparsomme oplysninger. Så det må være op til den enkelte selv at vurdere hvor meget man ønsker at opgive. Man kunne dog overveje, at hvis dette testresultat skal følge en kat, så bør forældrenes data og kattens chipnummer dog nævnes, for at testen kan bruges som troværdig dokumentation for kattens blodtype. Dog skal alle felter markeret med en ’*’ være udfyldt. Da dette er et amerikansk laboratorium vil FIFe ikke figurere på listen som mulige forbund, men man vælger så bare ’other’.Når man er færdig med dette vælges ’Save test’ og man går videre til online betaling. Her kan der betales med Visa, Mastercard eller American Express og dette foregår på samme måde som stort set alle andre online betalinger. Når denne betaling er overstået får man en bekræftelses e-mail, hvori der er en vedhæftet PDF fil, som man printer ud. Man skal kun bruge den side, hvor der øverst står ”Cat DNA Submission Form” Det er denne formular, der skal sendes til VGL sammen med vatpindene.


 


Øverst på siden står en række instruktioner, som skal følges.


 


1. Der må ikke skrives på formularen, alle ændringer skal laves online og derefter printes ud igen.


2. Før man tager testen må katten ikke have ”vasket” sig, spist eller drukket ½ time forinden.


3. Test kun én kat ad gangen.


4. Hvis der skal testes flere katte, så fuldfør alt for hver kat, før man starter med at teste den næste kat.


5. Man anbefaler her at bruge almindelige vatpinde med vat i begge ender.


6. Kør vatpinden rundt mellem kinden og ydersiden af gummerne og drej vatpinden samtidig 8-10 gange. Brug begge ender af vatpinden.


7. Vift vatpinden i luften 20-30 sekunder for at lade den tørre.


8. Tape vatpinden fast til formularen hvor dette er afmærket. Derefter foldes papiret således at papiret ”pakker” vatpindene ind. Der må ikke bruges tape eller hæfteklammer til at lukke papiret.


 


Inden man putter papiret i konvolutten så skriv adressen på. Man må formode at ingen af os hobby opdrættere endnu er gået over til at bruge FedEx, UPS eller DHL, så derfor skal nedenstående adresse bruges:


 


Veterinary Genetics Laboratory - Cat Testing


One Shields Avenue


University of California


Davis, CA 95616-8744


 


Man modtager nu en e-mail når VGL modtager brevet, og derefter endnu en e-mail når resultatet af testen foreligger. Der udover får man også resultatet tilsendt via almindelig post.


Såfremt en test skulle fejle, så får man en e-mail, hvori der er vedhæftet endnu en PDF-fil, som printes ud og hele ovenstående procedure gentages. Denne test er uden beregning.


Denne vejledning er skrevet efter bedste evne, men jeg vil fralægge mig ethvert økonomisk eller retsligt ansvar, hvis testen på nogen måde ikke lever op til de forventninger, I måtte have.


Alle dispositioner truffet på baggrund af denne artikel vil være for eget ansvar, og derfor opfordres I endnu engang til at sætte jer godt ind i blodtype A & b ”problematikken”, inden i begynder at implementere det i avlen.