Referat GF 2019

Klubben for den Hellige Birma

- eneste specialklub i Danmark for racen under Felis Danica

Referat GF 2019

Lørdag d. 2.02.2019 på Kolding Bibliotek


1.Valg af dirigent – Marianne Juul Pedersen


2.Godkendelse af dagsorden – Godkendt


3.Valg af referent – Gerd Jahn


4.Valg af stemmetællere – Anette Herforth & Claus Lindow


18 fremmødte og 2 fuldmagter


5.Bestyrelsens beretning v/ formand Julie Nielsen


Årets højdepunkter, udskiftning i bestyrelsen og kasserer Gitte Johnsen modtog applaws for sit store arbejde for klubben .


Forsamlingen holdt 1 minuts stilhed til minde om Int. Dommer Hanne Sofie Snerum, som forlod os denne morgen.


6.Regnskab v/ kasserer Gitte Johnsen – Regnskabet gennemgået og godkendt.


7.Fastsættelse af kontingent for 2020 , bestyrelsen forslår ingen ændringer – Vedtaget.


8.Indkomne forslag; Ændring af ordet apanage – Felis Danica vil ikke acceptere ordet i vores love § 5, ordet ændres til vederlag.


Tilføjelse af ny kategori til Topkattelisten, TOP 3 Veteran/ pensionist – vedtaget.

Pointskala ændring – Best of Best ;   135 point

                                      Best of Best 2 ; 134 point

                                      Best of Best 3 ; 133 point

                                      Best of Best 4 ; 132 point

                                      Best of Best 5 ; 131 point


9.Valg af bestyrelse-


Formand for 2 år – Julie Nielsen modtog genvalg


Valg af kasserer for 1 år – Aase Nilsson


Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år – Aase Nilsson


Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Dennis Meyer modtog genvalg


Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år – Nanna Mikkelsen modtog genvalg


Valg af 2 suppleanter for 1 år – Berit Sigersen & Anette Herforth


Valg af revisor for 1 år – Else Kjær Sørensen


Valg af revisorsuppleant for 1 år – Kia Nielsen modtog genvalg


10.Eventuelt – Standarden – GF godkendte bestyrelsens forslag af pointomfordeling til standartændringen.


Bestyrelsen takker for en hyggelig og konstruktiv dag og byder de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen samt takker medlemmerne for fremmøde.