Referat GF 2020

Referat GF 2020                                       Generalforsamling 29.02.2020

Referat fra ordinær Generalforsamling i Klubben for Den Hellige Birma.

Dagsorden:

  1. Marianne Juul blev valgt til dirigent.
  2. Dagsorden godkendt med tillæg af ændringsforslag, indsendt af Brian Daugaard.
  3. Gerd Jahn valgt til referant.
  4. Stemmetællere valgt; Tom Corfitzen og Renè Nielsen
  5. Årsberetning v. Gerd Jahn
  6. Regnskabet for 2019 blev godkendt.
  7. Årskontingent for 2021 er uændret.
  8. Forslag fra Brian Daugaard;
  9. Bestyrelsen alternativt en arbejdsgruppe skal se vedtægterne igennem for uhensigtsmæssigheder og foretage en generel opdatering. Dette skal fremlægges på Klubbens generalforsamling i 2021 eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt på en ekstraordinær generalforsamling inden den ordinære generalforsamling i 2021.

Motivation; Vedtægterne er omfattende og begrænsende. Mere end det måske er nødvendigt for en specialklub. De bør være mere favnende, sådan at klubben henvender sig til medlemmer i hele Danmark.

Svar : Det er en god idè at gennemgå lovene, det vil bestyrelsen gøre i løbet af året. GF gav bestyrelsen mandat og opfordrer medlemmet til at præcicere konkrete ændringer til lovene, forslaget fremstår uklart.


Forslag 2 ;

Bestyrelsen bør afholde generalforsamling inden Hovdklubberne i Felis Danica afholder deres generalforsamling.

Motivation; Forslag til Felis Danicas plenarforsamling kan omhandle SBI og have indflydelse på udviklingen af SBI. Dette bør medlemmer af birmaklubben have indflydelse på, sådan at medlemmerne kan gå til deres Hovedklubbers generalforsamling og informere om birmaklubbens holdning til forslagene.

Svar; Vi vil bestræbe os på at lægge Klubbens Generalforsamling inden Hovedklubbernes GF.


Forslag 3:

Bestyrelsen skal primært kommunikere med medlemmerne via mail.

Motivation; Ofte kommunikeres budskaber fra bestyrelsen på Facebook – også vigtige budskaber. Ikke alle medlemmer er på Facebook eller er en del af den lukkede Facebook gruppe. Alle medlemmer skal – via mail – modtage vigtige informationer og budskaber fra klubbens bestyrelse. Endvidere så kan opslag på Facebook slettes, hvilket ikke er muligt via mail.

Svar; Hvis vi udelukkende/ primært sender kommunikation ud på mail, er der ikke mulighed for at deltage i debat.Vi vil gøre begge dele, så kan alle deltage og alle modtager vigtig information.


  1. Valg af formand for 1 år; Gerd Jahn blev valgt.

Valg af kasserer og bestyrelsesmedlem for 2 år; Aase Nilsson blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år; Julie Nielsen blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år; Berit Sigersen blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år; Anette Herforth blev valgt.

Valg af 2 suppleanter for 1 år; Marianne Juul og Tom Corfitzen blev valgt.

Valg af revisor for 1 år; Marianne Corfitzen blev valgt.

Valg af revisorsuppleant for 1 år; Jan Herforth blev valgt.


Evt. Julie Nielsen opfordrer til, at man fremadrettet laver tilmelding til GF.

Bestyrelsen valgte Julie Nielsen som Næstformand.

Mvh Bestyrelsen