Indkaldelse til generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2024

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ”Klubben for Den Hellige Birma"

Lørdag d. 24. Februar 2024 kl. 13 på adressen:

Storebælts Erhvervspark 1, 4220 Korsør – 

 

Der vil være kaffe/te samt div. vand og smør selv sandwich.


Dagsorden:Valg af dirigentGodkendelse af dagsorden


Valg af referentValg af stemmetællereBestyrelsens beretning v/ formand Regnskab v/ kasserer Gitte JohnsenFastsættelse af årskontingent for 2024

 

 

Indkomne forslagValg af bestyrelse:Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Berit Sigersen er på valg, genopstiller .Valg af kasserer og bestyrelsesmedlem for 2 år – Gitte Johnsen- Genopstiller ikke

  

Valg afbestyrelsesmedlem for 2 år – Marianne Lund- Genopstiller   

 

 

Valg af suppleant for 1 år– Signe Nielsen er på valg, modtager ikke genvalg.Valg af suppleant for 1 år –Julie Nielsen er på valg, modtager ikke genvalg.Valg af revisor for 1 år – på valg er Peter Mikkelsen, modtager ikke genvalg.Valg af revisorsuppleant for 1 år – på valg er Jan Herforth, modtager genvalg.

 Eventuelt det der henvises til lovenes § 8 erindres om, at lovændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december 2023. Desuden skal kandidater til de opstillede poster som formand, bestyrelsesmedlem, suppleanter, revisor, samt revisorsuppleant, være formanden i hænde senest d. 31. december 2023. Bemærk at man kun kan opstille på selve generalforsamlingen, hvis der ikke er andre der pr. 31. december 2023 har tilkendegivet at de opstiller.Alle andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne afholdes. Der henstilles til, at forslagsstilleren selv møder op på generalforsamlingen for at redegøre for de(t) fremsatte forslag.For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have været medlem mindst 3 måneder op til generalforsamlingen og kontingentet for 2024 skal være betalt. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til lovenes § 8 kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe 1 gyldig fuldmagt.Hvis man kører 4 personer til generalforsamlingen i samme bil, kan man ved aflevering af kvittering få sine bropenge refunderet hos kassereren.På bestyrelsens vegne

Linda G. Nielsen