Regler for Topkatte 2022

REGLER FOR TOPKATTE 7-7-7 2019


Hermed følger reglerne for deltagelse i klubbens topkatte 2019


Topkattene vil blive fejret på Jyrak’s udstilling i Kolding d. 14/3 2020


Husk, at der også denne dag fejres klubbens katte som har opnået

SC, SP, SW, WW, DSM, DVM og JW.

Disse titler, skal også meddeles til Dennis inden d. 3. januar 2020For at deltage i konkurrencen, skal følgende være opfyldt:


•Man skal have været medlem af klubben i 6 mdr. af udstillingsåret 2019 og man skal være medlem på tidspunktet for offentliggørelsen af topkattene.

•Mindst 2 af certifikaterne skal være danske og FDs tillægspoint er gældende ved pointlighed (gælder kun ved BIS og BOB opnået på danske udstillinger). Kun den højeste placering for hver udstilling er gældende.


•Indsendelse af kopi af 4 certifikater opnået i 2019 for voksne og kastrater skal indsendes, sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.

•For killinger og ungdyr skal indsendes kopi af 4 certifikater opnået i 2019, sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.

For Veteran og Pensionist skal indsendes kopi af 4 certifikater opnået i 2019, sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.

•Konkurrenceåret løber fra 1. januar til 31. december 2019.


Pointskala

Best of Best 1  

135 p.

Best of Best 2 

134p

Best of Best 3 

133p

Best of Best 4

132p

Best of Best 5

131p

Best in Show (BIS)

130 p.

Best modsatte køn (BOX)

130 p.

Nominering 

110 p.

Best i Variant (BIV)

100 p.

CACS/CAPS

97 p.

Ærespræmie

96 p.

CAGCIB/CAGPIB

96 p.

CACIB/CAPIB

95 p.

CAC/CAP + EX1

94 p.

EX1 minus cert (kun voksne og kastrater)

90 p.

Øvrige EX

88 p.

Øvrige bedømmelser

0 p.


Nyt tiltag

Der tilføjes en ny kategori til Topkatte

Top 3 Veteran/pensionist

Der skal være opnået 4 certifikater i løbet af året.


Pointskala


Best of Best Veteran/Pensionist 1  

100 p

Best of Best Veteran/Pensionist 2 

90 p

Best of Best Veteran/Pensionist 3 

85 p

Best of Best Veteran/Pensionist 4

80 p

Best of Best Veteran/Pensionist 5

75 p

Kopier af relevante certifikater opnået i sidste klasse inden titlen er opnået, sendes til Dennis Meyer pr. post el. mail inden d. 3. januar 2020.

Skemaet på denne side (må gerne kopieres, eller et ekstra skema kan printes ud via www.birma.dk) udfyldes og indsendes sammen med en KOPI af certifikaterne til:


Dennis Meyer

Østergade 10

4623 lille skensved


formand@birma.dk