6.12-2020

Bestyrelsesmøde 6.12.20 hos Aase.
Afbud fra Anette, Marianne deltog virtuelt.

Dagsorden.


1. Velkommen


2. Bladet.
    Vi mangler forsat redaktør.


3. Topkatte 2020
    Topkatte aflyses grundet covid 19.


4. Medlemskab 2022
    Vi stiller forslag på GF 2021 om kontingentændring, opdrætterservice nedsættes til         100 kr årligt.


5. Killingestatestik
    Anette har lavet statistik for 2019 og en samlet oversigt for 2012 - 2019, Julie lægger den ud på medlemssiden og Gerd sender den til resten af bestyrelsen.


6. GF 2021
    På valg er; Formand, Næstformand, suppleant Tom, suppleant Marianne - alle
    modtager genvalg. Revisor Marianne Corfitzen - Aase spørger. Revisorsuppleant
    Jan Herforth - Gerd spørger.


    Gerd spørger Linda om det er muligt igen på Kolding Bibliotek, dato 21.03.21 kl 11
    Fællesspisning bagefter med tilmelding senest 14.03.21
    Aase sender indkaldelsen til medlemmerne, Gerd laver den.


7. Nyt fra kassereren


    Regnskabet gennemgået og godkendt. På trods af manglende udstillinger og corona, har Klubben et fint overskud. Stor tak til Aase for det store arbejde.


8. Medlemsmøder
    Julebanko, Gerd spørger Anne om ny dato d. 1.04.21, Berit giver sponsorerne besked om den nye dato.


    Sammenføring af katte v. Marianne. Ny dato 29 eller 30 maj 2021, Gerd spørger Anne.
    Sommerfester i 2021; Gerd gentager den i Gislinge og spørger Linda om hun er frisk på at gentage succesen d. 15.08.21


9. Butikken
    Slet forårstilbuddet på halsbånd og genindsæt den normale pris; 5 stk for 30 kr og 10 stk for 50 kr. 20 stk legepind Bird indkøbes hos Zooplus og sælges for 20 kr pr stk.


10. Gerd og Julie deltager i Specialklubmødet 23.01.21.
     Gerd skriver ud i medlemsgruppen, at vi desværre står i den situation, at vi ingen redaktør har og derfor ikke kan udsende bladet. Og at vi på BS mødet blev enige om, at stille forslag på førstkommende GF, om at udsende nyhedsmails istedet.

Tak for et hyggeligt og konstruktivt møde, det var dejligt at mødes igen.
Kh Gerd, ref.