Regler for Topkatte 2018

Klubben for den Hellige Birma

- eneste specialklub i Danmark for racen under Felis Danica

REGLER FOR TOPKATTE 7-7-7 2018


Hermed følger reglerne for deltagelse i klubbens topkatte 2018


Topkattene vil blive fejret på Darak’s udstilling i Dragør d. 2/3 2019


Husk, at der også denne dag fejres klubbens katte som har opnået

SC, SP, SW, WW, DSM, DVM og JW.

Disse titler, skal også meddeles til Julie inden d. 2. januar 2019For at deltage i konkurrencen, skal følgende være opfyldt:


•Man skal have været medlem af klubben i 6 mdr. af udstillingsåret 2018 og man skal være medlem på tidspunktet for offentliggørelsen af topkattene.

•Mindst 2 af certifikaterne skal være danske og FDs tillægspoint er gældende ved pointlighed (gælder kun ved BIS og BOB opnået på danske udstillinger). Kun den højeste placering for hver udstilling er gældende.


•Indsendelse af kopi af 4 certifikater opnået i 2018 for voksne og kastrater skal indsendes, sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.

•For killinger og ungdyr skal indsendes kopi af 4 certifikater opnået i 2018, sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.

•Konkurrenceåret løber fra 1. januar til 31. december 2018.


Pointskala

Best of Best 1  

135 p.

Best of Best 2 

133 p.

Best of Best 3 

131 p.

Best in Show (BIS)

130 p.

Best modsatte køn (BOX)

130 p.

Nominering 

110 p.

Best i Variant (BIV)

100 p.

CACS/CAPS

97 p.

Ærespræmie

96 p.

CAGCIB/CAGPIB

96 p.

CACIB/CAPIB

95 p.

CAC/CAP + EX1

94 p.

EX1 minus cert (kun voksne og kastrater)

90 p.

Øvrige EX

88 p.

Øvrige bedømmelser

0 p.

Kopier af relevante certifikater opnået i sidste klasse inden titlen er opnået, sendes til Julie Nielsen pr. post el. mail inden d. 2. januar 2019.


Skemaet på denne side (må gerne kopieres, eller et ekstra skema kan printes ud via www.birma.dk) udfyldes og indsendes sammen med en KOPI af certifikaterne til:


Julie Nielsen

Ørnebo 12

2665 Vallensbæk


formand@birma.dk