Referat GF 2018

Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i ”Klubben for Den Hellige Birma"

lørdag d. 10-3-2018 kl. 13.00 i Storebælts Erhvervspark 1, 4220 Korsør

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

- Marianne Juul Pedersen valgt med akklamation

 

2. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt.

 

3. Valg af referent

- Elisa Jensen valgt med akklamation

 

4. Valg af stemmetællere

- Pia Hansen og Tom Corfitzen. 29 stemmer (22 tilstedeværende og 7 fuldmagter)

 

6. Regnskab v/ kasserer Gitte Johnsen

- Godkendt

 

7. Fastsættelse af årskontingent for 2019

- Ingen ændring

 

8. Indkomne forslag

Forslag til ændring af regler for Birmaklubbens Topkatte, stilles af Julie Nielsen.

Forslagstiller var ikke tilstede, til at foreligge sit forslag.

 

Forslag 1:

Nuværende ordlyd: Man skal have været medlem af klubben i 6 mdr. af udstillingsåret 20XX og man skal være medlem på tidspunktet for offentliggørelsen af topkattene.

Ændres til: Kontingent for udstillingsåret 20XX skal være betalt, derudover skal kontingent for det efterfølgende år også være betalt.

Motivation: Ved ændring af denne regel, kan de som har købt killing/kat sidst på året og som måske først er blevet opmærksom på klubben efterfølgende, også have en chance for at deltage med deres nye killing/kat.

(ændrings forslag til 3 mdr. – trækker forslaget igen)

 

Enstemmigt nedstemt.

 

Forslag 2:

Nuværende ordlyd: Indsendelse af kopi af 4 certifikater opnået i 20XX for voksne og kastrater skal indsendes, sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.

For killinger og ungdyr skal indsendes kopi af 4 certifikater opnået i 20XX, sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.

Ændres til: Der kan indsendes op til 4 udstillingsresultater opnået i 20XX. Resultaterne indsendes som kopi sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.

Motivation: Ved denne ændring behøver man ikke at have opnået hele 4 udstillingsresultater, derved har flere mulighed for at sende ind og vi undgår tomme pladser. Derudover er certifikater ændret til udstillingsresultater, for at undgå misforståelser, da EX1 minus cert. Jo også tæller med.

(forslag at cert ændre til diplom.

-Hvorfor skal listerne fyldes?

- Større arbejde at få folk til at sende ind, hvis listerne skal fyldes..

- Har ikke før været problem, så evt. År 2017 har været et ”forglemmelses år”?)

 

4 for, 22 imod, 3 blank stemmer.

Nedstemt.

 

9. Valg af bestyrelse:

 

a. Valg af kasserer for 2 år. på valg er Gitte Johnsen modtager genvalg

- Gitte Johnsen

 

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Gerd Jahn har valgt, at takke af midt i sin 2 årig periode. Christina Sandberg Davidsen stiller op til denne post.

- Christina Sandberg Davidsen valgt med akklamation

.

 

c.Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg er Pia Falk Thuesen modtager genvalg

- Pia Falk Thuesen valgt med akklamation

 

 

d. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg er Mette Delaney, modtager genvalg.

- Mette Delaney valgt med akklamation

 

 

e .Valg af 2 Suppleanter for 1 år – På valg er Monica Christensen, modtager ikke genvalg. Leise Holm Nielsen, modtager genvalg. Elisa Jensen stiller op til den ledige post.

- Elisa Jensen valgt med akklamation

 

 

e. Valg af revisor for 1 år – på valg er Kirsten Ulsø, modtager genvalg.

- Kirsten Ulsø valgt med akklamation

 

 

f. Valg af revisorsuppleant for 1 år – på valg er Aase Nilsson, modtager genvalg.

- Aase Nilsson valgt med akklamation

 

 

10. Eventuelt

- Avlsanbefalinger: Bestyrelsen har ikke taget stilling endnu, men vil have et møde med avlsrådet.

Hvorfor er fip på avls anbefalingerne? Ønskes dokumentation fra avlsrådet.

 

-Vaccinationer: For ofte vaccinationer. Kan det gøres anderledes?

 

-Foderværter: Fordele/ulemper

 

- Ny folder: Rigtig godt forslag omkring hvilke fordele du har med en kat med stamtavle. Skal rundt i forskelige grupper og på hjemmesider så folk med/uden kat kan se hvad forskellen er.

 

- Priser: Der er blevet skrevet på medlemssiden omkring priser på hellig birma, men priserne afgør opdrætterne selv. Drøftet om prisen skal slettes på hjemmesiden.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden.