Referat GF 2019

Klubben for den Hellige Birma

- eneste specialklub i Danmark for racen under Felis Danica

Referat GF 2019

Lørdag d. 2.02.2019 på Kolding Bibliotek

 

1.Valg af dirigent – Marianne Juul Pedersen

 

2.Godkendelse af dagsorden – Godkendt

 

3.Valg af referent – Gerd Jahn

 

4.Valg af stemmetællere – Anette Herforth & Claus Lindow

 

18 fremmødte og 2 fuldmagter

 

5.Bestyrelsens beretning v/ formand Julie Nielsen

 

Årets højdepunkter, udskiftning i bestyrelsen og kasserer Gitte Johnsen modtog applaws for sit store arbejde for klubben .

 

Forsamlingen holdt 1 minuts stilhed til minde om Int. Dommer Hanne Sofie Snerum, som forlod os denne morgen.

 

6.Regnskab v/ kasserer Gitte Johnsen – Regnskabet gennemgået og godkendt.

 

7.Fastsættelse af kontingent for 2020 , bestyrelsen forslår ingen ændringer – Vedtaget.

 

8.Indkomne forslag; Ændring af ordet apanage – Felis Danica vil ikke acceptere ordet i vores love § 5, ordet ændres til vederlag.

 

Tilføjelse af ny kategori til Topkattelisten, TOP 3 Veteran/ pensionist – vedtaget.

Pointskala ændring – Best of Best ; 135 point

Best of Best 2 ; 134 point

Best of Best 3 ; 133 point

Best of Best 4 ; 132 point

Best of Best 5 ; 131 point

 

9.Valg af bestyrelse-

 

Formand for 2 år – Julie Nielsen modtog genvalg

 

Valg af kasserer for 1 år – Aase Nilsson

 

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år – Aase Nilsson

 

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Dennis Meyer modtog genvalg

 

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år – Nanna Mikkelsen modtog genvalg

 

Valg af 2 suppleanter for 1 år – Berit Sigersen & Anette Herforth

 

Valg af revisor for 1 år – Else Kjær Sørensen

 

Valg af revisorsuppleant for 1 år – Kia Nielsen modtog genvalg

 

10.Eventuelt – Standarden – GF godkendte bestyrelsens forslag af pointomfordeling til standartændringen.

 

Bestyrelsen takker for en hyggelig og konstruktiv dag og byder de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen samt takker medlemmerne for fremmøde.